Mei Fun

Thin Rice Noodle

 • 54. Vegetable Mei Fun

  • $9.30
  54. Vegetable Mei Fun
 • 55. Roast Pork Mei Fun

  • $9.30
  55. Roast Pork Mei Fun
 • 56. Chicken Mei Fun

  • $9.30
  56. Chicken Mei Fun
 • 57. Shrimp Mei Fun

  • $9.60
  57. Shrimp Mei Fun
 • 58. Beef Mei Fun

  • $9.60
  58. Beef Mei Fun
 • 59. House Special Mei Fun

  • $9.85

   Pork, chicken and shrimp

  59. House Special Mei Fun
 • 60. Singapore Chow Mei Fun

  • $9.85
  60. Singapore Chow Mei Fun
 • 61. Seafood Chow Mei Fun

  • $9.85
  61. Seafood Chow Mei Fun
Mei Fun
Scroll to top